جادوی من

در سال فقط ٣۶۵ روز داریم در حالی که:

١)در سال ۵٢ جمعه وجود دارد و می دانید که جمعه ها برای استراحت است پس ٣١٣ روز باقی میماند.

٢)حداقل ۵٠ روز متعلق به تعطیلات تابستانی است و یک فرد نرمال در گرمای هوا قادر به مطالعه ی دقیق نیست. پس ٢۶٣روز دیگر باقی میماند.

٣) در هر روز ٨ ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا ١٢٢ روز میشود. بنابراین ١۴١ روز میماند.

۴) اما سلامتی جسم و روح روزانه ١ ساعت تفریح را میطلبد که جمعا" ١۵ روز میشود. پس ١٢۶ در روز باقی میماند

۵) طبیعتا" ٢ساعت در روز برای خوردن غذا لازم است که در کل ٣٠ روز میشود. پس ٩۶ روز باقی میماند

۶) ١ ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی لازم است. چرا که انسان موجودی اجتماعی است. این خود ١۵ روز است. پس ٨١ روز باقی میماند.

٧) روزهای امتحان ٣۵ روز از سال را به خود اختصاص میدهند. پس ۴۶ روز باقی میماند.

٨) تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست کم ٣٠ روز در سال هستند. پس ١۶ روز باقی میماند.

٩) در سال شما ١٠ روز را به بازی میگذرانید. پس ۶ روز باقی میماند.

١٠) در سال حداقل ٣ روز به بیماری طی میشود و ٣ روز دیگر باقی است .

١١) سینما رفتن و سایر امور شخصی هم ٢ روز را در بر میگیرند. پس ١ روز باقی میماند.

١٢) ١ روز باقی مانده همان روز تولد شماست. چگونه میتوان در آن روز درس خواند؟!!

نتیجه ی اخلاقی: پس یک داوطلب نرمال نمیتواند امیدی برای قبولی در دانشگاه داشته باشد.

نوشته شده در پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ توسط تینا نظرات () |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ