جادوی من

  1- کدامیک از تیم های زیر انگلیسی است؟

  الف)پاس ایران    ب)رئال مادریداسپانیا     ج)استقلال تهران       د)رم ایتالیا

  درصد پاسخگویی به گزینه ها:

  الف)80%        ب)0%          ج)10%             د)10%

  2- حاصل عبارت مقابل را بدست آورید. 4 = 2+2

  الف)5     ب)3            ج)سوال اشتباه است         د)اطلاعات مسئله کافی

                                                                                       نیست

  درصد پاسخگویی به گزینه ها:

  الف)10%        ب)5%          ج)35%         د)50%

  3- در جنگ رستم و سهراب ،سهراب به دست چه کسی کشته شد؟

  الف) سهراب       ب) تهمینه             ج)سرطان داشت           د)ایدز

  درصد پاسخگویی به گزینه ها:

  الف)90%          ب)5%           ج)2%             د)3%

  4- بز کوهی در کجا زندگی می کند؟

  الف)در قیطریه           ب)در دریا            ج)کویر لوت        د)زیر زمین

  درصد پاسخگویی به گزینه ها:

  الف)15%           ب)35%            ج)5%            د)45%

  5- بیت زیر از کیست؟ (راهنمایی :نام شاعر در شعر آمده است)

  حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ

  متی ما تلقی من تهوی دع الدنیا و اهملها

  الف)حضور           ب)غافل          ج)متی        د)گر

  درصد پاسخگویی به گزینه ها:

  الف)10%       ب)70%          ج)20%          د)0%

  6- یک موجود تک سلولی چند سلول دارد؟

  الف)سلول ندارد مولکول دارد        ب)بیش از یک میلیارد

  ج)سوال در حد فوق دکتراست         د)هیچکدام

  درصد پاسخگویی به گزینه ها:

  الف)10%        ب) 25%               ج)65%          د)0%

  7- دخالت های آمریکا در ایران چه مشکلاتی پدید می آورد؟

  الف)هیچ غلطی نمی تونه بکنه           ب)فعلا سرش تو عراق گرمه

  ج)بن لادن نمی ذاره                     د)همه موارد

  درصد پاسخگویی به گزینه ها:

  الف)50%        ب)25%           ج)10%           د)15%

  8- تحقیقات انیشتین منجر به پیدایش کدام از نظریه های زیر شد؟

  الف)نظریه نسبیت خاص                ب)نظریه نسبیت عام

  ج)نظریه داروین                          د)الف و ب

  درصد پاسخگویی به گزینه ها:

  الف)0%            ب)0%             ج)0%           د)100%

  البته به همشهریان آذری زبان توهین نشود

 

 

نوشته شده در چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ توسط تینا نظرات () |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ